Zeytin Yetiştirme

Zeytin Yetiştirme

Zeytincim İsmet Doğal Zeytin ve Organik Zeytin

Zeytinlerin evcilleştirilmesine ilişkin en eski kanıtlar, modern Ürdün’deki Kalkolitik dönem arkeolojik Teleilat el Ghassul alanından gelir. Eski zamanlarda çiftçiler denizden belirli bir mesafeden daha fazla dikilirse zeytin ağaçlarının iyi büyümeyeceğine inanırlardı; Theophrastus sınır olarak 300 stadia (556 km or 345 mi) verir. Modern deneyimler bunu her zaman doğrulamaz ve kıyı için bir tercih gösterseler de, uygun iklime sahip bazı bölgelerde, özellikle kışların ılıman geçtiği güneybatı Akdeniz’de (İberya ve kuzeybatı Afrika) uzun zamandır iç kesimlerde yetiştirilmektedirler. İspanya’da zeytin ağacı yetiştiriciliği hakkında bir makale İbn al-‘Awwam’ın 12. yüzyıl tarım çalışması Book on Agriculture (türkçe:Tarım Kitabı)’nda yer alır. Endülüs’teki zeytin ekimi, İspanya Zeytin,